facebook

blogger


baslik

Otorite düşmanı, emir almaktan hoşlanmaz, kurallara uymaktansa kestirmeden gitmeyi yeğler.
Her tip hareketi davranışı sorgulayan bir kişi. İpuçlarını birleştirmede başarılı, diğerlerinin aklına
gelmeyen bağlantıları kurarak sonuca ulaşıyor. Edebiyat ve tarih konusunda oldukça bilgili.
baslik

Adli tıp konusunda ihtisaslaşmış doktor. Detaycı yapısı olayların bütününü görmesini engelliyor.
Seyfettin Efendi ile Yanya kuşatmasında beraber esir düştüklerinden beri arkadaşlar. Dr. Edmond
Locard'ın yanında olay yeri incelemesinin temel prensiplerini etüd etmiştir.
baslik

Tam tamına yedi dili lehçeleriyle birlikte konuşabilen Esat, İstiklal Harbi sırasında casusluk yapmış,
düşman içine sızma, kılık değiştirme ve hırsızlık konularında uzmandır.
Yakın dövüşte bıçak kullanmayı tercih eder.
baslik

Mühendislik eğitimini yurt dışında tamamlamıştır. Babası Seyfettin Efendi'ye daha öncesinde
bazı aletler tasarlayan biriydi, vefat ettikten sonra bu görevi Münevver aldı ve teşkilatın
bir parçası oldu. İlginç icatlarıyla teşkilatın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
baslik

Kaba kuvvetle çözülmesi gereken her şeyi çözebilecek bir dev. İki metreden uzun boyu ile
yüz otuz kiloluk bir azman. Öfkesine hakim olamadığı için pehlivanlığı bırakmıştır. Seyfettin Efendi
onu zor bir durumdan kurtardığı için gönül borcu vardır.
baslik

Suçlularla modern yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini düşünen Osman Paşa İfşa-yi Sırr
teşkilatının kurulması için Seyfettin Efendi'yi görevlendirmiştir. Takip edecekleri dosyaları ve
diğer istihbarat birimleri ile organizasyonu sağlamaktadır.
baslik

Seyfettin Efendi'nin ordudan ayrılmasına sebep olmuştur. Farklı mizaçları nedeniyle Seyfettin
Efendi'yle yıldızları hiç barışmamıştır. Geçmişlerindeki rivayetler muhtelif olsa da birbirlerine
olan nefretleri halen devam etmektedir.
baslik

Doğaüstü olaylar, efsaneler, mitler ve okkültizm üzerine uzmanlaşmış bir levantendir. Mistik
olaylara inanması yüzünden Seyfettin Efendi ile atışsalar da bu konularda araştırma yapmış,
geniş bir bilgi kaynağıdır.
baslik

Amaçları kesin olmamakla birlikte Seyfettin Efendi'nin her el attığı olayın altında bu görünmez
kişiler bulunmaktadır. Dağın Yücesi diye adlandırdıkları yöneticilerinin kimliği meçhuldür.